بحران کسب و کار بیمه – عشق آسان نمود اول

بحران کسب و کار بیمه

شناخت بحران کسب و کار بیمه

 

در نیمه دوم سال ۹۷ هستیم. بحران کسب و کار بیمه هم مانند دیگر بخش‌های اقتصاد خودنمایی می‌کند. عدم تمدید بیمه‌نامه‌ها، کمبود متقاضیان جدید بیمه، نرخ‌شکنی‌های پشت سر هم، تاخیر در وصول حق‌بیمه و … نمودهایی از بحران هستند. متاسفانه باید گفت تخلفاتی هم‌چون نرخ‌شکنی از قبل هم در صنعت بیمه وجود داشته است ولی در دوران بحران بیشتر شده و اثرات مخرب آن هم افزایش یافته. 
"چه موضوعات دیگری را در رابطه با بحران کسب و کار بیمه مطرح کنیم؟ زیر همین صفحه نظرات خود را برای ما ارسال کنید تا در ویدئوهای بعدی نظرات شما را هم منظور کنیم.

این صفحه دائما به‌روزرسانی می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم آن را در مرورگر خود ذخیره و هر چند روز یک بار به آن مراجعه کنید.