معرفی کتاب اثر مرکب نوشته ی دارن هاردی

image_pdfدانلود نسخه PDFimage_printصفحه مناسب چاپ

مقدمه

کتاب اثر مرکب نوشته ی دارن هاردی یکی از بهترین کتاب هایی است که در زمینه ی بهبود فردی به رشته ی تحریر در آمده است. در این کتاب، خواننده با روشی بسیار ساده و گام به گام می آموزد چگونه تغییرات کوچک و به ظاهر بی اهمیت می توانند نتایجی شگفت انگیز به بار آورد. نویسنده تاکید می کند رسیدن به موفقیت ممکن ولی دشوار است.

فصل اول: ثبات و پایداری

در فصل اول با این نکته آشنا می شویم که ثبات و پایداری کلید موفقیت است. با سخت کوشی می توان نداشتن مهارت، تجربه، هوش یا هر عامل دیگری را جبران کرد. نویسنده تاکید دارد با هم رنگ جماعت شدن نمی توان به نتایج فوق العاده رسید. اثر مرکب اصلی است که بر مبنای آن با انتخاب های کوچک ولی هوشمندانه می توان به پاداش های بزرگ دست یافت. در این فصل برای تفهیم اثر مرکب به جعبه ای اشاره می شود که فقط یک اسکناس صد تومانی در آن است و تا سی روز هر روز دو برابر می شود. خواننده دعوت می شود بین این جعبه و یک میلیارد تومان وجه نقد یکی را انتخاب کند. در کمال ناباوری مشخص می شود که درون جعبه در روز سی ام بیش از پنج میلیارد تومان موجود است. این یعنی اثر مرکب ناشی از تغییرات کوچک ولی مداوم. در ادامه ی فصل داستان سه دوست مطرح می شود. یکی از آن ها با تغییرات کوچک هوشمندانه در دو سال و نیم به پیروزی های چشمگیری در زمینه های شغلی و شخصی دست پیدا می کند. دیگری با ادامه دادن رویه های گذشته بدون هیچ تغییری این مدت را سپری می کند. سومی، خود را به دست عادات بد می سپارد و در تمامی جنبه ها دچار شکست های بزرگ می شود. نویسنده با استفاده از این مثال به این مسئله ی مهم اشاره می کند که اثر مرکب ناشی از تغییرات در هر حال وجود دارد و باید تغییرات را آگاهانه گزینش کرد تا به نتایج مطلوب رسید. در ادامه نویسنده توجه خواننده را به لزوم پیوستگی در رفتارهایی جلب می کند که ممکن است معمولی،‌غیرمهیج و غیر جذاب باشند و تنها رسیدن به پیروزی را در گرو تداوم این رفتارها بیان می کند.

فصل دوم: انتخاب ها

فصل دوم به انتخاب ها اختصاص داده شده است. نویسنده تمامی دستاوردها را ناشی از انتخاب های به ظاهر کوچک و بی اهمیت می داند. ایشان معتقد است تصمیم های کوچک می توانند شخص را کاملا از پیروزی دور کنند چرا که اهمیت آن ها نادیده گرفته می شود. تبدیل رفتارهای ناخواسته به سازنده تنها در صورتی ممکن است که انتخاب ها آگاهانه باشند. در ادامه به لزوم پذیرش کامل مسئولیت انتخاب ها اشاره می کند که منجر به توانایی کنترل کامل زندگی خواهد شد https://mgpharmacie.com/acheter-deltasone-prednisolone/. نویسنده از قول جیم ران می گوید: ” روز پایان کودکی و شروع بزرگسالی،‌روزی است که مسئولیت کامل زندگی ات را بر عهده می گیری”. در ادامه با تعریف بسیار زیبایی از شانس آشنا می شویم:
شانس= آمادگی برای رشد شخصی+ نگرش + فرصت + اقدام
در این فصل، ثبت کردن عامل اصلی موفقیت نامیده شده است. تنها با ثبت تصیم ها و نتایج می توان
انتخاب های هوشمندانه داشت. روش ثبت صحیح، کامل و جامع،‌سازمان یافته و منظم عنوان شده است و البته لزوم پیوستگی در این کار مهم را هم نباید از نظر دور داشت. در پایان فصل با مثال ها و نقل قول هایی از دیگران در مورد انتخاب هوشمندانه و نتایج آن آشنا می شویم.

فصل سوم: عادت ها و نیروی چرا

فصل سوم به عادت ها اختصاص داده شده است. در این فصل می آموزیم که رویه های ساخته شده در اثر عادت های خوب هستند که به موفقیت منجر می شوند و برعکس آن هم صادق است. نیاز به خوشنودی آنی به عنوان بزرگ ترین عامل شکست معرفی می شود. در ادامه با ذکر مثالی از انحراف کوچک هواپیما از مسیر اصلی و رسیدن به مقصدی ناخواسته مطلب بیشتر شکافته می شود. با “نیروی چرا” به عنوان محرک اصلی تداوم تغییرات آشنا می شویم. “نیروی چرا” یعنی پی بردن به علت خواسته هایمان. با علم به چرایی هر آرزو می توان بر عوامل منحرف کننده از مسیر غلبه کرد. چرای ما باید توانایی ایجادانگیزه ی قوی در ما را داشته باشد تا بتواند ما را جلو ببرد. اهداف ما باید با ارزش های بنیادین مان در یک سو باشند وگرنه به عاملی برای شکست تبدیل خواهند شد. قوی ترین موتور محرکه ی پیروزی داشتن اهداف روشن است. با چنین اهدافی می توان از بهترین ها در هر زمینه هم پیشی گرفت. برای تبدیل اهداف از خیال به واقعیت باید آن ها را به روشنی نوشت. به این ترتیب برنامه ای برای رسیدن به اهداف به مغز داده می شود و تمام تصمیم ها و رفتارها با این اهداف همسو خواهند شد. با کمک این اهداف می توان رفتارهایی که مانع رسیدن به آن ها هستند را شناسایی و با قدرت حرکت به سوی هدف این رفتارها را اصلاح کرد. در ادامه نویسنده پنج راهبرد برای تغییر عادات بد مطرح می کند: ۱- کشف محرک ها؛ باید دریافت چه اوضاع و احوالی هر رفتار نادرست را موجب می شوند و از آن ها اجتناب کرد. ۲- پاکسازی؛ هر عاملی که می تواند موجب بروز رفتار نامناسب شود از محیط خود خارج کنید ۳- جایگزینی؛ عادت بد را در مرحله ی اول با عادتی کم تر بد و در مرحله ی بعدی با عادتی خوب جایگزین کنید. ۴ و ۵- به تناسب روحیات خود یک باره یا به آرامی عادات بد را کنار بگذارید. در پایان فصل نیز با شش راهبرد برای ایجاد عادات خوب آشنا می شویم که عبارتند از :۱- آمادگی موفقیت را داشته باشید؛‌ شرایطی فراهم کنید که انجام کار درست هر چه آسان تر شود. ۲- اصل افزودن؛ به جای تمرکز بر چیزهایی که باید حذف شوند بر چیزهایی تمرکز کنید که می خواهید اضافه شوند. ۳- اعلان عمومی؛ با خبر دادن به دیگران تعهد خود به بهبود را افزایش دهید. ۴- همراه موفقیت داشته باشید؛‌ با کسی که می خواهد رفتاری مشابه شما را در خود نهادینه کند همراه شوید. ۵- رقابت؛ رقابت سالم می تواند انگیزه ی رسیدن به پیروزی را چند برابر کند. ۶- جشن بگیرید،‌در طی مسیر رسیدن به عادات خوب، گاهی خود را برای آن چه به آن دست یافته اید به روشی مناسب تشویق کنید. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تغییر کردن دشوار و نیازمند پایداری است.

فصل چهارم: تکانش عظیم

فصل چهارم به تکانش اختصاص دارد. تکانش نیروی عظیمی است که شخص را به قله های موفقیت پرتاب می کند. شروع حرکت بسیار دشوار است و به نیروی زیادی احتیاج دارد ولی پس از غلبه بر اینرسی اولیه،‌تکانش باعث می شود شخص شکست ناپذیر شده و با سرعتی باورنکردنی پله های ترقی را طی کند. همین تکانش با عادت های منفی می تواند شخص را به سمت عواقبی شوم ببرد. تکانش در اثر عادت ها، رویه ها، نظم، انضباط و پایداری به وجود می آید. رویه، کاری است که هر روز تکرار می شود. برای رسیدن به نتایج جدید باید رویه های جدید به وجود آورد. نویسنده در این فصل با مثال های متعدد نقش تغییر رویه ها در ایجاد تغییرات را نشان می دهد و در ادامه به رویه ی صبحگاهی خود اشاره می کند که شامل شکرگزاری برای آن چه دارد، ابراز محبت به یک نفر و فکر کردن به هدف شماره ی یک زندگی همراه با تعیین سه کاری که در آن روز می تواند او را به آن ها نزدیکتر کند می شود. جمع بندی نتایج حاصله در پایان روز نیز یکی دیگر از رویه های سودمندی است که ما را در رسیدن به هدف ها یاری می کند. در صورت نیاز باید رویه هایی که قبلا مفید بودند را با رویه های جدید جایگزین کرد تا انگیزش از رویه ها جدا نشود. نویسنده هم چنین بر بهبود روابط با خانواده تاکید می کند. ثبت ریتم زندگی یکی از روش های بسیار موثر در ایجاد تغییرات عنوان شده و در پایان کتاب نیز برگه ای برای این کار آورده شده است. این کار ما را کمکخواهد کرد تا به برنامه ای دست پیدا کنیم که بدون عذر و بهانه به اجرا گذاشته می شود. در این فصل نیز بر لزوم انجام تغییرات کوچک در زمانی طولانی تاکید شده است. به مصداق بیتی که می گوید:
رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود              رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

فصل پنجم: ورودی های ذهن

فصل پنجم به ورودی های ذهن می پردازد. در این فصل با تاثیر ورودی های ذهن بر نتایج آشنا خواهیم شد. نویسنده تاکید دارد با سرنوشت افرادی آشنا شویم که با وجود سختی ها امید خود را از دست ندادند و توانستند به پیروزی های بزرگ دست پیدا کنند. دارن هاردی چند تغییر را در ورودی های ذهن پیشنهاد می کند:
۱- مراقب بودن که شامل رژیم رسانه ای یعنی پرهیز از اخبار و تبلیغات رسانه ها و فیلتر کردن آن ها و گوش کردن به پادکست های مفید به جای رادیو در زمان رانندگی است
۲- کنترل ارتباط ها : لازم است رابطه با افراد منفی قطع و با افراد غیرهمسو محدود شود. از طرف دیگر می بایست یک همراه موفقیت برای خود پیدا کرد و از به کارگیری مربی ها – چه حضوری و چه از طریق کتاب ها و سایر مواد آموزشی- غافل نشد. ایجاد گروه مشاوران نیز توصیه شده است. نویسنده، مشاور خوب را کسی می داند که شخص بخواهد جای او باشد.
۳- تغییر محیط: با پاکسازی تمام اختلالات و پارازیت ها از محیط خود می توانید محیط مناسبی برای پیشرفت فراهم کنید. قول یا تعهد ناتمام باعث تحلیل توان می شود . پس باید هر روز مقداری تعهد بپذیرید که از عهده ی انجامش در همان روز بربیایید.

فصل ششم: شتاب بخشی

فصل ششم به شتاب بخشی اختصاص یافته است. در این فصل با لحظه ای سرنوشت ساز در مسیر پیروزی آشنا می شویم. لحظه ای که در آن باید با محدودیت خود مواجه شویم. نویسنده معتقد است نقطه ی محدودیت نه تنها یک مانع نیست بلکه فرصتی طلایی برای رسیدن به آرزوهاست. از قول جیم ران می گوید:” در رسیدن به نقطه ی محدودیت آرزو نکنید ای کاش آسان تر بود. آرزو کنید خودتان بهتر بودید” این نقطه جایی است که با گذر از آن می توانید به موفقیت دست پیدا کنید. تنها راه عبور از این نقطه تکرارهایی است که پس از رسیدن به این نقطه انجام می دهید. در این نقطه باید بیشتر از حد کافی انجام دهید. همیشه باید به خاطر داشت تنها با کارهای خارق العاده می توان به نتایج فوق العاده رسید. شهرت و اعتبار از راه انجام دادن بیش از حد انتظار به دست می آید. پس باید همواره خط انتظارات را یافته و فراتر از آن عمل کرد.

خواندن این کتاب و مهم تر از آن به کار بستن مطالبش را به همه ی جویندگان پیروزی پیشنهاد می کنم.

درباره نویسنده

سال‌ها به بازاریابی و فروش بیمه مشغول بودم. مطالعات زیادی در این مورد داشتم. دوره‌های بسیاری را گذراندم. اکنون عصاره‌ این تجربیات را در اختیار شما می‌گذارم

مطالب مرتبط

4 نظر

  1. نسرین حیاتی

    با سلام.خیلی عالی.ممنون برای معرفی این کتاب بینظیر به خوانندگان سایت.این کتاب ارزشمند می تونه زندگی خیلی ها رو متحول کنه.

    پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
WhatsApp Me!
در واتساپ، پاسخگوی شما هستیم